> Byggeriets kvalitetskontrol
Kvalitetskontrol

Vi er tilsluttet Kloakmestrenes Kvalitetskontrol.

 

 

 

Byggeriets Kvalitetskontrol A/S

Byggeriets Kvalitetskontrol A/S er godkendt af Sikkerhedsstyrelsen
som kontrolinstans på autorisationsområdet (kloak, el og VVS).
Vi er akkrediteret af DANAK som certificeringsorgan af KS-systemer
jf. ISO 9001 (energimærker).
Derudover er vi anerkendt som certificeringsorgan af:
- Forsikring & Pension på området Mekanisk Indbrudssikring
- Banedanmark på området Styret boring
- Gulvbranchens Vådrumskontrol på området GVK